Gần 1000 người căng mình chữa cháy rừng trong đêm tại Nghệ An

Thời tiết quá nắng nóng cùng với địa hình dốc, lớp thực bì dày nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau gần 10 tiếng tích cực…