Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Lão nông trong ngôi cổ tự

Cả đời gắn bó với thôn quê, ruộng đồng, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tự nhận mình là một Lão Nông Tăng, tức là nhà sư nông dân. Trong…

7 người này sẽ sớm gặp được quý nhân, cuộc sống càng về hậu vận lại càng tốt đẹp

Những người không tham niệm, sống thiện lương, khiêm tốn…không sớm thì muộn cũng sẽ gặp được quý nhân. Cuộc sống của những người này sẽ muôn phần hạnh…