Một nén tâm hương

Ngày đầu năm đã tới, hãy tạm gác mọi bức xúc của cuộc sống thường ngày, noi gương mẹ cha thắp nén hương thơm trước bàn thờ gia tiên…

Vấn đề chân lý trong đạo Phật

Người học Phật cần có đủ năng lực trí tuệ để học hiểu, để nhận thấy những điểm đúng chân lý của thánh giáo lượng, để tin và bắt…

Nhường nhịn không đồng nghĩa với yếu hèn, thiện lương không đồng nghĩa với dại dột

Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào vào con cái, bạn sẽ sống một cách rất mệt mỏi. Nếu bạn đặt trọng tâm cuộc sống của…