Lòng tốt cảm động ông trời, gặp nạn Thần Phật trợ giúp

“Niệm tĩnh như liên, tâm thiện thần hộ”: Ý nghĩ tích cực trong sáng thì như hoa sen luôn tỏa hương thơm mà không hỗn tạp mùi bùn đất,…

Tha thứ cho người khác chính là tự cởi trói cho mình

Nhiều người cảm thấy tha thứ quả là một việc khó trong đời. Người ta đối xử tệ bạc, khinh ghét mình, nhục mạ mình, sao có thể dễ…