Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

𝙲𝚑𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à𝚖, 𝚖ẹ 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ă𝚖, 𝚌𝚑ị 𝚐á𝚒 𝚃𝚛ú𝚌 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 đã 𝚙𝚑ả𝚒 𝚛ờ𝚒 𝚐𝚒ả𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚕à𝚖 𝚝𝚑𝚞ê. 𝙻à 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚜ắ𝚌 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚔𝚑ố𝚒,…

Mẹ mắc Covid-19 hôn mê, bé sơ sinh được điều dưỡng vắt sữa nuôi dưỡng

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚐𝚒ọ𝚝 𝚜ữ𝚊 đầ𝚞 𝚝𝚒ê𝚗 𝚗𝚞ô𝚒 𝚕ớ𝚗 𝚋é 𝚕à 𝚝ừ 𝚌á𝚌 𝚗ữ đ𝚒ề𝚞 𝚍ưỡ𝚗𝚐 𝙺𝚑𝚘𝚊 𝙽𝚑𝚒, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 đ𝚊𝚗𝚐 𝚋ỏ 𝚕ạ𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚑ỉ 𝚖ớ𝚒 𝟼,𝟽 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚝𝚞ổ𝚒 để…

Ông lão 68 tuổi hát rong, bán vé số mưu sinh

Bất kể thời tiết, cứ sáng sớm, ông Yểm lại tới mua vé số rồi rong ruổi đi khắp các ngã 4, hát và bán vé số. Ngày thuận…

Quặn lòng cảnh người phụ nữ chới với trong kiệt cùng nỗi đau dồn dập

𝚅ừ𝚊 𝚖ổ đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚟ỡ 𝚡ươ𝚗𝚐 𝚑à𝚖, 𝚋à 𝚃â𝚗 𝚗é𝚗 𝚗ỗ𝚒 đ𝚊𝚞 𝚝ì𝚖 đế𝚗 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚋ị 𝚌𝚑ấ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚜ọ 𝚗ã𝚘, 𝚕ò𝚗𝚐…

Con trai mắc bệnh hiểm, hy vọng của gia đình nghèo vụt tắt

𝙲𝚑ị 𝙻ệ 𝚖ắ𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝𝚒ể𝚞 đườ𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ă𝚖 𝚗𝚊𝚢, đô𝚒 𝚖ắ𝚝 𝚌𝚑ị 𝚗𝚐à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 𝚖ờ, 𝚌ò𝚗 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ă𝚖 𝚕à𝚖 𝚝𝚑ợ 𝚑ồ, 𝚡ươ𝚗𝚐 𝚔𝚑ớ𝚙 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 đ𝚊𝚞 𝚗𝚑ứ𝚌,…

Bố là bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời, hai con nhỏ tự chăm nhau trong khu cách ly

𝙱ố 𝚕à 𝙱𝙽𝟹𝟶𝟻𝟻 𝚟ừ𝚊 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚑ô𝚖 𝟷𝟼/𝟻, 𝚖ẹ 𝚟à 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊𝚒 đề𝚞 𝚖ắ𝚌 𝙲𝙾𝚅𝙸𝙳-𝟷𝟿, 𝚋é 𝚃𝚞𝚢ế𝚝 𝚌ù𝚗𝚐 𝚎𝚖 𝚐á𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝ự 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚞 𝚌á𝚌𝚑 𝚕𝚢…

Cô học trò hiếu thảo rời mái trường 4 năm trở thành “nữ y tá” riêng cho bố

𝙲𝚑𝚊 𝚗ằ𝚖 𝚕𝚒ệ𝚝 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚞 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝â𝚖, 𝙿𝚑ươ𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚒 ấ𝚢 𝟷𝟽 𝚝𝚞ổ𝚒 đã 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝ừ 𝚋ỏ 𝚖á𝚒 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐. 𝟺 𝚗ă𝚖 𝚗𝚊𝚢, 𝚌ô 𝚐á𝚒 𝚌ó 𝚔𝚑𝚞ô𝚗…