Nhặt được túi vàng, người phụ nữ nói “không phải của mình cố lấy sẽ mất đi”

Hai người phụ nữ ở Bình Dương trở thành một hiện tượng mạng với hành động nhặt được túi vàng tìm người trả lại. Nói về việc nhặt của…

MC Đại Nghĩa kêu gọi giúp người dân miền Tây chống hạn

Cùng với dịch Covid-19, những ngày này người dân miền Tây đang phải chống chọi với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, hạn và ngập mặn. MC…