Bắc Ninh: 6 tháng vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh tăng 1,482 tỷ USD

6 tháng trước

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, tháng 6/2022, tỉnh Bắc Ninh cấp mới 8 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 5,05 triệu USD; điều chỉnh vốn 11 dự án với số vốn điều chỉnh giảm 22,8 triệu USD.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh cấp mới 50 dự án với tổng vốn 119 triệu USD; điều chỉnh vốn 61 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 1,482 tỷ USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 19 lượt trị giá 31,5 triệu USD; thu hồi 25 dự án. Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.742 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22,828 tỷ USD.

Nguồn: https://baodauthau.vn/bac-ninh-6-thang-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dieu-chinh-tang-1-482-ty-usd-post125383.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục